Motyw deesis jest motywem sztuki sakralnej, który pojawił się w Bizancjum i reprezentuje modlitwę do Jezusa Chrystusa w obecności Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela. Przedstawia postaci stojące po obu stronach Chrystusa, który jest uważany za pośrednika między Bogiem a ludźmi. Ten motyw jest często spotykany w ikonografii prawosławnej i wciąż jest popularny w sztuce sakralnej w wielu kulturach.

Motyw Deesis występuje w Bogurodzicy

Motyw labiryntu jest często używany w literaturze jako symbol różnych rzeczy, takich jak:

  • Rozterki moralne bohatera, jego wewnętrznego konfliktu,
  • Próby znalezienia właściwej drogi,
  • Przeszłości, która blokuje rozwój,
  • Próby ucieczki przed czymś niebezpiecznym,
  • Próby rozwiązania zagadki lub tajemnicy,
  • Symbolizuje również trudności, jakie bohaterowie muszą pokonać, aby dojść do celu.

Labirynt jest również często używany w mitologii i symbolice kulturowej, co przyczynia się do jego popularności jako motywu literackiego.

Literatura – Bolesław Prus Lalka

Literatura – Jan Kochanowski Treny

Motyw miłości jest jednym z najczęściej pojawiających się motywów w literaturze i sztuce. Może być przedstawiany na wiele różnych sposobów, od romantycznej miłości aż po trudne relacje i brak zrozumienia między ludźmi. Motyw miłości może być także ukazywany jako siła, która może zmieniać ludzi i prowadzić ich do wielkich poświęceń. W literaturze miłość często jest przedstawiana jako emocja, która ma ogromny wpływ na ludzkie zachowanie i decyzje, a także jako coś, co może być źródłem radości i szczęścia, ale także bólu i cierpienia. Motyw miłości jest ważnym elementem wielu dzieł literackich i nadal inspiruje pisarzy, poetów i twórców sztuki na całym świecie.

Literatura – William Szekspir Romeo i Julia

Literatura – Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Literatura – Juliusz Słowacki Balladyna

Motyw vanitas jest motywem literackim, który odwołuje się do płodności i przemijalności życia. Pojawia się on często w literaturze renesansu i baroku, a także w sztukach sztuki wizualnej tego okresu.

Motyw przemiany jest powszechnie obecny w literaturze i oznacza zmianę lub rozwój bohatera lub innych postaci w dziele literackim.

Motyw miasta jest często pojawiającym się tematem w literaturze, szczególnie w dziełach epickich i dramatycznych. Może być on przedstawiany jako miejsce pełne życia i ruchu, ale również jako miejsce chaotyczne i pełne niebezpieczeństw.

Motyw Exegi Monumentum to fraza pochodząca z języka łacińskiego, która jest pierwszym wierszem słynnej ody autorstwa Horacego. Oznacza dosłownie „stawiam sobie pomnik (trwalszy niż ze spiżu)”.

Motyw zbrodni jest często obecny w literaturze, ponieważ jest on silnym i emocjonalnym źródłem napięcia i dramatu. Może być przedstawiany w różnych formach, od kryminałów po powieści obyczajowe i dramaty.

Motyw zimy w literaturze jest pojawiającym się w różnych dziełach literackich elementem, który odnosi się do sezonu zimowego

Szlachta to była grupa społeczna w dawnych państwach Europy, która stanowiła wyższą warstwę społeczną i posiadała wyjątkowe prawa i przywileje. Do szlachty zaliczano zwykle osoby posiadające ziemię