MATURA PRÓBNA CKE MARZEC 2021 (POZIOM PODSTAWOWY)

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze matury próbnej z języka polskiego. (Linki do arkuszy znajdziecie na końcu artykułu.)

Test diagnostyczny na poziomie podstawowym składał się z dwóch części: test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wypracowanie. W tym roku druga część została poszerzona o jeden temat – ostatecznie mieliście do wyboru dwie rozprawki problemowe: pierwsza odnosiła się do lektury obowiązkowej – (fragment Pana Tadeusza), druga zaś oparta była na innym tekście (Ludzie bezdomni); trzeci temat dotyczył interpretacji wiersza Bolesława Leśmiana Z lat dziecięcych.

Czytaj dalej

LEKTURY OBOWIĄZKOWE (matura 2021)

Poniżej znajduje się lista lektur obowiązkowych, które powinniście znać po zakończeniu realizacji programu na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. Egzamin maturalny z języka polskiego obejmuje treści programowe nie tylko z etapu szkoły ponadgimnazjalnej, ale także częściowo z gimnazjum. Dlatego też lista tak zwanych „lektur z gwiazdką” zawiera pozycje z obu etapów nauczania.

UWAGA! Lista obejmuje tytuły wskazane w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego z dnia 28.12.2020.

Czytaj dalej

ARKUSZE MATURALNE 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze maturalne z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego, który odbył się w poniedziałek 8 czerwca 2020, to początek tegorocznego maratonu maturalnego, który potrwa do 29 czerwca. POWODZENIA!

Język polski – poziom podstawowy [ARKUSZ] [ZASADY OCENIANIA]

Język polski – poziom rozszerzony [ARKUSZ] [ZASADY OCENIANIA]

Na stronie CKE dostępne są również arkusze maturalne obowiązujące w „starej” formule oraz arkusze dla osób niesłyszących.