Motyw totalitaryzmu

Według Słownika Języka Polskiego PWN totalitaryzm to: „system polityczny, oparty na obowiązującej wszystkich ideologii i na nieograniczonej władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia”. Każdą wypowiedź maturalną na ten temat – ustną czy pisemną – warto rozpocząć właśnie od określenia znaczenia tego słowa. Przywołujemy kilka tekstów kultury, na podstawie których możecie omówić motyw totalitaryzmu. (Źródło obrazka: wikipedia.pl)

Motyw totalitaryzmu

Motyw kobiety

Kobieta w literaturze i sztuce to jeden z najciekawszych tematów do analizy. Kobieta intryguje, zachwyca, kocha, porzuca, przeraża, wzbudza litość lub uznanie. Jest przedstawiana jako anioł lub demon, potrafi być czuła, ale i bezwzględna. Zawsze jednak omawianie tego motywu daje Wam pewność, że nie zabraknie Wam przykładów, w jakich twórcy opisywali kobiety. Kilka z nich znajdzecie w naszym serwisie.

Motyw kobiety

Zagadnienia z gramatyki i teorii literatury

Przygotowując się do egzaminu maturalnego z języka polskiego (zarówno do części ustnej, jak i pisemnej na obu poziomach), powinniście przypomnieć sobie zagadnienia z gramatyki i teorii literatury, jakie omawialiście w gimnazjum i liceum. W niniejszym artykule zebrane zostały wymagania, wyszczególnione w Podstawie Programowej i wskazane w Informatorze maturalnym CKE.

Czytaj dalej

Harmonogram egzaminów maturalnych 2017 – język polski

Oto harmonogram egzaminów maturalnych z języka polskiego w roku 2017:

część pisemna:

  • 4 maja 2017 – godz. 9.00 poziom podstawowy – 170 minut;
  • 4 maja 2017 – godz. 14.00 – poziom rozszerzony – 180 minut;

część ustna:

  • 4 – 26 maja 2017 – prezentacja – formuła do 2014 roku („stara” matura);
  • 8 – 20 maja 2017 (oprócz 14 maja) – wypowiedź – formuła od 2015 roku („nowa” matura).

Egzamin ustny jest przeprowadzany w szkołach według wewnętrznych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 30 czerwca 2017.

(Szczegółowe informacje na temat terminów egzaminów z pozostałych przedmiotów maturalnych znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.)

Motyw rodziny

rodzina-wiesniaczaRodzina może być szczęśliwa, bogata, szlachecka, mieszczańska, pełna bądź dotknięta przez nieszczęścia. Niezależnie od tego, z jaką rodziną mamy do czynienia, warto przy omawianiu tego motywu zwrócić uwagę na sposób, w jaki autorzy portretują rodziców ich dzieci. Czy stosują konwencję groteski czy naturalizmu; czy pokazują rodzinę przez pryzmat społeczeństwa czy jednostki. Zobaczcie, jakie tytuły pozwolą Wam omówić motyw rodziny.

Motyw rodziny