Zadania językowe na maturze ustnej z języka polskiego

Zadania egzaminacyjne na maturze ustnej z języka polskiego dzielą się na trzy typy:

  1. zadania oparte na tekście literackim – wymagają omówienia tematu na podstawie podanego utworu (liryka, epika lub dramat) oraz samodzielnie przywołanych tekstów literackich lub innych tekstów kultury;
  2. zadania odwołujące się do podanego tekstu ikonicznego (obraz, fotografia, plakat, kadr filmowy, zdjęcie ze spektaklu, rzeźba) i innych tekstów literackich lub tekstów kultury;
  3. zadania językowe odwołujące się do tekstu literackiego lub tekstu na temat języka, do innych tekstów literackich lub tekstów kultury oraz (najczęściej) do własnych doświadczeń komunikacyjnych.

O ile dwa pierwsze typy zadań nie budzą wątpliwości, o tyle zadania językowe stanowią niekiedy pewien problem. Spróbuję zatem rozjaśnić nieco ten obszar, uwzględniając najczęściej zadawane przez uczniów pytania i zgłaszane obawy.

Czytaj dalej

Matura ustna z języka polskiego – kilka wskazówek

Wkrótce rozpoczną się ustne egzaminy maturalne z języka polskiego. Będziecie musieli wykazać się umiejętnością zrozumienia tematu i analizy podanego tekstu kultury pod kątem wskazanego zagadnienia. Oceniana będzie również znajomość przywoływanych przez Was tekstów oraz to, czy potraficie rozwinąć podany problem na podstawie dzieł literackich lub należących do innej dziedziny sztuki. Jak dobrze zrealizować zadania, z którymi musicie się zmierzyć na maturze?

Czytaj dalej