LEKTURY OBOWIĄZKOWE (matura 2021)

Poniżej znajduje się lista lektur obowiązkowych, które powinniście znać po zakończeniu realizacji programu na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. Egzamin maturalny z języka polskiego obejmuje treści programowe nie tylko z etapu szkoły ponadgimnazjalnej, ale także częściowo z gimnazjum. Dlatego też lista tak zwanych „lektur z gwiazdką” zawiera pozycje z obu etapów nauczania.

UWAGA! Lista obejmuje tytuły wskazane w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego z dnia 28.12.2020.

Czytaj dalej

ARKUSZE MATURALNE 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze maturalne z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego, który odbył się w poniedziałek 8 czerwca 2020, to początek tegorocznego maratonu maturalnego, który potrwa do 29 czerwca. POWODZENIA!

Język polski – poziom podstawowy [ARKUSZ] [ZASADY OCENIANIA]

Język polski – poziom rozszerzony [ARKUSZ] [ZASADY OCENIANIA]

Na stronie CKE dostępne są również arkusze maturalne obowiązujące w „starej” formule oraz arkusze dla osób niesłyszących.

Wytyczne dotyczące przebiegu egzaminów zewnętrznych 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminów maturalnych, które rozpoczną się 8 czerwca 2020.

Wskazówki te dotyczą każdego zdającego i wszystkich osób organizujących egzaminy. Mają one służyć zapewnieniu bezpieczeństwa każdemu z Was. Dlatego zapoznajcie się z nimi i stosujcie się do zaleceń, aby każdy z Was mógł bez obaw podejść do egzaminów i szczęśliwie je zaliczyć. Dbajmy o siebie nawzajem!

Czytaj dalej

Terminy matur 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało dziś nowy harmonogram egzaminów państwowych, w tym termin egzaminu maturalnego.

Matury pisemne mają odbyć się w dniach 8-29 czerwca 2020, w tym:

  • język polski na poziomie podstawowym – 8 czerwca 2020 o godz. 9.00
  • język polski na poziomie rozszerzonym – 8 czerwca 2020 o godz. 14.00

Matury ustne nie odbędą się!

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020.

(Grafika: men.gov.pl)