ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM 2021 Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 16 grudnia 2020 formuła egzaminu maturalnego w maju w roku 2021 będzie nieco inna, niż w poprzednich latach. Oto najważniejsze zmiany:

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
  • Czas trwania: 170 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
    • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
    • część 2: wypracowanie – 50 pkt.
  • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
  • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
  • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym