Motyw szczęścia jest częstym tematem w literaturze, ponieważ jest to uczucie, które jest uniwersalne i dotyczy wszystkich ludzi. W literaturze szczęście może być przedstawione na wiele różnych sposobów, w zależności od kontekstu fabularnego i charakteru bohaterów. Szczęście może być przedstawione jako stan ducha, który pozwala bohaterom cieszyć się życiem i radować z małych rzeczy, albo też jako cel, do którego dążą bohaterowie i którego pragną osiągnąć. Wiele utworów literackich, takich jak „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego czy „Wojna i pokój” Lwa Tołstoja, wykorzystuje motyw szczęścia w swojej fabule.

Literatura – Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

Literatura – ks. Jan Twardowski Poezja

Literatura – Juliusz Słowacki Balladyna

Film – Prywatne niebo, J. Kondratiuk, 1988