Wytyczne dotyczące przebiegu egzaminów zewnętrznych 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminów maturalnych, które rozpoczną się 8 czerwca 2020.

Wskazówki te dotyczą każdego zdającego i wszystkich osób organizujących egzaminy. Mają one służyć zapewnieniu bezpieczeństwa każdemu z Was. Dlatego zapoznajcie się z nimi i stosujcie się do zaleceń, aby każdy z Was mógł bez obaw podejść do egzaminów i szczęśliwie je zaliczyć. Dbajmy o siebie nawzajem!

Czytaj dalej

Terminy matur 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało dziś nowy harmonogram egzaminów państwowych, w tym termin egzaminu maturalnego.

Matury pisemne mają odbyć się w dniach 8-29 czerwca 2020, w tym:

  • język polski na poziomie podstawowym – 8 czerwca 2020 o godz. 9.00
  • język polski na poziomie rozszerzonym – 8 czerwca 2020 o godz. 14.00

Matury ustne nie odbędą się!

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020.

(Grafika: men.gov.pl)

Jak napisać streszczenie? (CKE)

Wśród pytań zawartych w teście sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem może znaleźć się polecenie, które wymaga od Was napisania streszczenia jednego z tekstów zawartych w pierwszej części arkusza maturalnego.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej możecie znaleźć materiały, dzięki którym utrwalicie umiejętność pisania streszczenia. Poradnik zawiera informacje na temat cech tej wypowiedzi, wzorcowe przykłady oraz nieprawidłowe realizacje, które pomogą Wam uniknąć błędów. Poradnik znajdziecie pod linkiem:

Jak napisać dobre streszczenie? Poradnik dla ucznia (i nauczyciela)

Matura próbna CKE 2020 – zasady oceniania zadań

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępnione zostały zasady oceniania rozwiązań zadań z arkuszy próbnej matury. Linki poniżej.

Na tej same stronie dostępne są również arkusze (z języka polskiego i z pozostałych przedmiotów maturalnych) oraz wskazówki do rozwiązań arkuszy dla osób z dysfunkcjami (autyzm, w tym zespół Aspergera – A2, osoby słabowidzące A4, osoby niesłyszące A7).

Czytaj dalej

LEGALNY DOSTĘP DO LEKTUR SZKOLNYCH W SIECI

Przygotowałam dla Was pomocniczą listę lektur obowiązkowych oraz tych, które były najczęściej omawiane na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i tych, które przywołuje się obecnie w liceum. Większość podanych niżej tekstów jest dostępna w Internecie – bezpłatnie, legalnie i bez konieczności logowania się przed skorzystaniem z serwisów. Korzystajcie więc z linków – każdy prowadzi do konkretnego tytułu.

Czytaj dalej

Matura próbna CKE 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla uczniów klas maturalnych próbne arkusze z języka polskiego do samodzielnego zrealizowania w domu – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Na poziomie podstawowym w pierwszej części arkusza znajdują się pytania do tekstu Juliana Krzyżanowskiego „Trylogia” – powieść o wieku XVII oraz do artykułu Aleksandra Kaczorowskiego „Król mrówek”. Prywatna mitologia na temat utworu Zbigniewa Herberta. Poza umiejętnością czytania ze zrozumieniem należy się wykazać m.in. znajomością obowiązkowych utworów Adama Mickiewicza oraz umiejętnością rozpoznania imiesłowowego równoważnika zdania czy synonimów i określeń przeciwstawnych.

W drugiej części należy wybrać jeden z dwóch tematów. W rozprawce problemowej powinniście rozważyć, „czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy jest to tylko mrzonka artystów” – na podstawie fragmentu Prologu z III cz. Dziadów Adama Mickiewicza. Rozprawka interpretacyjna wymaga zaś od Was interpretacji wiersza Adama Zagajewskiego pt. Improwizacja.

Na poziomie rozszerzonym macie do wyboru dwa tematy. W wypowiedzi argumentacyjnej Waszym zadaniem jest określić, jaki problem podejmuje Aleksander Główczewski w tekście Komizm w procesie komunikacji literackiej i uzasadnić swoją tezę. Interpretacja porównawcza wymaga zaś od Was zestawienia wiersza Stanisława Balińskiego Okno wspomnień oraz utworu Stanisława Barańczaka Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka.

Link do strony CKE z arkuszami: TUTAJ.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 dotycząca próbnego egzaminu maturalnego.

Światowy Dzień Czytania Tolkiena 2020 – Stworzenie świata w „Silmarillionie”

Od 2003 roku obchodzony jest Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Miłośnicy twórczości autora Hobbita, skupieni w angielskim Towarzystwie Tolkienowskim (Tolkien Society), wybrali na ten dzień nieprzypadkową datę: według naszego kalendarza na 25 marca przypada bowiem rocznica upadku Saurona i wyzwolenia Śródziemia od panowania ciemnych mocy.

Jeden z najpiękniejszych fragmentów, jakie Profesor stworzył na kartach swoich powieści, znajduje się na początku Silmarillionu.

Czytaj dalej