Motyw vanitas jest motywem literackim, który odwołuje się do płodności i przemijalności życia. Pojawia się on często w literaturze renesansu i baroku, a także w sztukach sztuki wizualnej tego okresu.

Motyw przemiany jest powszechnie obecny w literaturze i oznacza zmianę lub rozwój bohatera lub innych postaci w dziele literackim.

Motyw miasta jest często pojawiającym się tematem w literaturze, szczególnie w dziełach epickich i dramatycznych. Może być on przedstawiany jako miejsce pełne życia i ruchu, ale również jako miejsce chaotyczne i pełne niebezpieczeństw.

Motyw Exegi Monumentum to fraza pochodząca z języka łacińskiego, która jest pierwszym wierszem słynnej ody autorstwa Horacego. Oznacza dosłownie „stawiam sobie pomnik (trwalszy niż ze spiżu)”.

Motyw zbrodni jest często obecny w literaturze, ponieważ jest on silnym i emocjonalnym źródłem napięcia i dramatu. Może być przedstawiany w różnych formach, od kryminałów po powieści obyczajowe i dramaty.

Motyw zimy w literaturze jest pojawiającym się w różnych dziełach literackich elementem, który odnosi się do sezonu zimowego

Szlachta to była grupa społeczna w dawnych państwach Europy, która stanowiła wyższą warstwę społeczną i posiadała wyjątkowe prawa i przywileje. Do szlachty zaliczano zwykle osoby posiadające ziemię

W epopei Adama Mickiewicza odnajdziemy barwnie opisane obyczaje szlacheckie, kultywowane na początku XIX wieku. Zamiarem poety – jak dowiadujemy się z jego listów

Motyw drzewa jest często występującym elementem w literaturze, ponieważ drzewa kojarzą się z wieloma symbolicznymi znaczeniami. Drzewo może symbolizować życie

Motyw zemsty jest częstym wątkiem w literaturze, który opowiada o dążeniu bohatera do odwetu na osobie, która wyrządziła mu krzywdę.