Motyw obyczajów lub tradycji często pojawia się w literaturze i sztuce jako sposób na przedstawienie społecznych norm lub zwyczajów danej kultury. Może to być ukazane poprzez opisy zwyczajów, rytuałów lub ceremonii, a także przez pokazanie, jak bohaterowie odnoszą się do tych zwyczajów i jak one wpływają na ich życie. Motyw ten może być użyty do przedstawienia konfliktu między postępem a tradycją, a także do zwrócenia uwagi na rolę obyczajów i tradycji w utrzymaniu tożsamości danej kultury.

Literatura – Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Literatura – Władysław Stanisław Reymont Chłopi

Czytaj artykuł