Motyw marności świata jest często obecny w literaturze i sztuce od starożytności. Odzwierciedla on przekonanie, że świat jest ulotny i że wszystko, co nas otacza, jest przemijające i bezwartościowe. Temat ten pojawia się w dziełach różnych epok i gatunków, od poezji ludowej i filozoficznych traktatów, po powieści, dramaty i współczesne utwory.

Księga Koheleta

Literatura – Adam Mickiewicz Pan Tadeusz