Motyw deesis jest motywem sztuki sakralnej, który pojawił się w Bizancjum i reprezentuje modlitwę do Jezusa Chrystusa w obecności Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela. Przedstawia postaci stojące po obu stronach Chrystusa, który jest uważany za pośrednika między Bogiem a ludźmi. Ten motyw jest często spotykany w ikonografii prawosławnej i wciąż jest popularny w sztuce sakralnej w wielu kulturach.

Motyw Deesis występuje w Bogurodzicy

Czytaj artykuł