Motyw cierpienia to pojawiający się często w sztuce i literaturze temat, który odnosi się do doświadczenia bólu, cierpienia i udręki jednostki lub grupy ludzi. Ten motyw jest często używany do ukazania trudnych aspektów życia i jego nieuchronnej naturze, jak również do zademonstrowania złożoności ludzkich emocji i doświadczeń.

Mitologia – mit o Prometeuszu

Literatura – Jan Kochanowski Treny

Literatura – Zbigniew Herbert Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu

Literatura – Bolesław Prus Lalka

Post not found !