Motyw ambicji to jeden z najczęściej występujących motywów w literaturze. Odnosi się do chęci osiągnięcia czegoś wielkiego, niezależnie od kosztów i konsekwencji. Ambicja jest silnym motywem literackim, ponieważ zwykle prowadzi do konfliktów wewnętrznych bohaterów, zmagań z przeciwnościami losu i różnych poziomów ryzyka.

Motyw ambicji w literaturze często odzwierciedla ludzkie pragnienie osiągnięcia czegoś więcej niż ma się aktualnie, ale może też ujawniać złe strony ludzkiej natury, takie jak chęć do władzy i dominacji nad innymi.

Literatura – Wiliam Szekspir Makbet

Literatura – Bolesław Prus Lalka

Czytaj artykuł