Egzaminy maturalne wymagają kompleksowe przygotowanie, a zakres materiału, który obejmują jest bardzo obszerny. Dlatego, coraz więcej abiturientów, przygotowując się do egzaminu dojrzałości, sięga po repetytoria maturalne, które stanowią zwięzłe podsumowanie informacji z różnych działów. Repetytoria maturalne ułatwiają przygotowanie do matury zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym.

Egzaminy maturalne wymagają kompleksowe przygotowanie, a zakres materiału, który obejmują jest bardzo obszerny. Dlatego, coraz więcej abiturientów, przygotowując się do egzaminu dojrzałości, sięga po repetytoria maturalne, które stanowią zwięzłe podsumowanie informacji z różnych działów. Repetytoria maturalne ułatwiają przygotowanie do matury zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym.

Czym są repetytoria maturalne?


Repetytorium maturalne stanowi cenną pomoc w nauce do matury. Jest to zbiór najważniejszych wiadomości, które powinna posiadać osoba zdająca maturę. Stanowi formę podręcznika, która pozwala na naukę w rytmie optymalnym na ucznia. Zakres tematyczny repetytorium podzielony jest na działy i tematy, skupiające się na konkretnym zagadnieniu. Często zawiera wykresy i tabele, które ilustrują omawiane zagadnienia.

Czym różni się repetytorium maturalne od podręcznika?


Zarówno repetytorium maturalne, jak i podręcznik, stanowią zbiór wiadomości i informacji, które wymagane są na maturze. Obie pozycje skupiają się na podobnej tematyce, a także zawierają graficzne metody przedstawiania wiadomości – tabele, grafy, ilustracje. Zatem, mogłoby się wydawać, że są to identyczne pozycje. Nic bardziej mylnego!

Zasadniczą różnicą jest to, że podręcznik służy do nauki, a repetytorium maturalne jest formą vademecum. Podręcznik ma na celu wytłumaczyć i kompleksowo omówić dane zagadnienie od podstaw tak, aby osoba nie mająca pojęcia o danym temacie, była w stanie go zrozumieć. Z kolei repetytorium maturalne stanowi formę podsumowania wiedzy, przypomnienia. Dedykowane jest użytkownikom, którzy mieli już do czynienia z danym tematem i znają jego podstawy.
Repetytoria maturalne przedstawiają wiadomości niezbędne, w sposób nieco skrótowy, tak aby maksymalnie ułatwić powtórkę. Pozycje te, w odróżnieniu od klasycznych podręczników, nie skupiają się na wyjaśnianiu absolutnych podstaw.

Jak wybrać dobre repetytorium maturalne?


W księgarniach można znaleźć dziesiątki pozycji przygotowujących do matury Bogata oferta wcale nie ułatwia wyboru, a chodzi o przygotowanie do ważnego egzaminu. Czym należy się kierować wybierając repetytorium maturalne?

Po pierwsze, najpierw należy ustalić, na jakim poziomie zdajemy egzamin dojrzałości z danego przedmiotu. Dostępne ą repetytoria maturalne dedykowane poziomom podstawowym i rozszerzonym. Jeżeli zdajemy maturę podstawową, należy wybrać repetytorium podstawowe, ponieważ rozszerzone obejmuje materiał, który znacznie wykracza poza ramy programowe, co będzie wiązało się z dodatkowym nakładem czasu i pracy, koniecznym do weryfikacji wiadomości.
Z kolei wybór repetytorium z zakresu podstawowego przez osoby zdające maturę rozszerzoną sprawi, że zakres materiału podręcznika będzie niewystarczający. Rozszerzone przedmioty obejmują nie tylko większy zakres materiału, ale także dokładniej omawiają wspólne tematy.

Dobre repetytorium stanowi kompendium, które podzielone jest na działy, stanowiące syntezę całego cyklu nauki. Publikacja taka powinna zawierać tabele, zestawienia i schematy, które ułatwiają zapamiętanie wiadomości. Definicje i ważne pojęcia powinny być także dodatkowo wyróżnione. Warto również zwrócić uwagę, czy wybierane repetytorium posiada również zestaw zadań, które umożliwiają praktyczne wykorzystanie powtarzanych wiadomości.

Oprócz tego, część repetytoriów umożliwia także dostęp do elektronicznych treści, które np. pozwalają ćwiczyć rozumienia języka ze słuchu, a także przedstawiają rozwiązywanie zadań krok po kroku, jednocześnie omawiając poszczególne etapy dochodzenia do rozwiązania. Coraz więcej wydawnictw oferuje, po zeskanowaniu kodu QR, dostęp do krótkich filmików, które stanowią podsumowanie najważniejszych zagadnień z poszczególnych działów.