Motyw samotności to często występujący temat w literaturze, sztuce i filozofii. Samotność można rozumieć na kilka sposobów, jako stan emocjonalny, fizyczny czy duchowy, który wpływa na postacie w różnych kontekstach. Samotność może być postrzegana jako coś negatywnego, prowadzącego do smutku, izolacji czy poczucia odrzucenia, ale także jako okazja do samo refleksji, rozwijania wewnętrznego życia czy odkrywania własnej tożsamości.

Literatura – Adam Mickiewicz Dziady

Literatura – Bolesław Prus Lalka

Motyw wesela to popularny temat literacki, który odnosi się do różnych aspektów tradycyjnego święta, takich jak miłość, radość, jedność, zabawa, a także konflikty, tajemnice i napięcia. W literaturze, motyw wesela pojawia się w różnych kontekstach i formach, od romantycznych opowieści o miłości i szczęściu, do dramatów o rodzinnych konfliktach i walkach o władzę.

Literatura – Stanisław Wyspiański Wesele

Motyw buntu to popularny temat literacki i filozoficzny, który odnosi się do ludzkiej potrzeby oporu i niezależności wobec norm i autorytetów. Jest to postawa charakterystyczna dla ludzi, którzy sprzeciwiają się władzy, regułom, konwencjom i ograniczeniom, i dążą do swobody i samostanowienia.

Motyw buntu jest również obecny w kulturze popularnej, w filmach, piosenkach i sztukach performatywnych, które opisują postawy oporu i walki z systemem. W tym kontekście, bunt jest często interpretowany jako wyraz wolności i indywidualizmu, a także jako sposób na osiągnięcie zmiany i postępu społecznego.

Literatura – Jan Kochanowski Treny

Literatura – William Szekspir Hamlet

Motyw snu jest bardzo często wykorzystywany w literaturze, zarówno w prozie, jak i w poezji. Często służy on jako narzędzie do ukazania psychologicznych stanów postaci lub jako sposób na wprowadzenie elementów fantastycznych do fabuły.

W literaturze średniowiecznej sen często był traktowany jako metafora życia i śmierci, a jego symbolika często kojarzyła się z chrześcijańskim wyobrażeniem nieśmiertelności duszy.

W epoce romantyzmu sen był często wykorzystywany jako narzędzie do przedstawiania nastrojów i emocji postaci, a także do wprowadzania fantastycznych i surrealistycznych elementów do opowieści.

Współcześnie sen jest wykorzystywany na wiele różnych sposobów w literaturze. Często służy jako narzędzie do ukazania emocji i stanów psychicznych postaci, a także do eksplorowania kwestii tożsamości, czasu i rzeczywistości. W niektórych dziełach sen stanowi również ważny element narracji, wprowadzając niepewność i niejasność do opowieści.

Literatura – William Shakespeare Makbet

Literatura – Adam Mickiewicz Dziady cz. III

Motyw marności świata jest często obecny w literaturze i sztuce od starożytności. Odzwierciedla on przekonanie, że świat jest ulotny i że wszystko, co nas otacza, jest przemijające i bezwartościowe. Temat ten pojawia się w dziełach różnych epok i gatunków, od poezji ludowej i filozoficznych traktatów, po powieści, dramaty i współczesne utwory.

Księga Koheleta

Literatura – Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Motyw cierpienia to pojawiający się często w sztuce i literaturze temat, który odnosi się do doświadczenia bólu, cierpienia i udręki jednostki lub grupy ludzi. Ten motyw jest często używany do ukazania trudnych aspektów życia i jego nieuchronnej naturze, jak również do zademonstrowania złożoności ludzkich emocji i doświadczeń.

Mitologia – mit o Prometeuszu

Literatura – Jan Kochanowski Treny

Literatura – Zbigniew Herbert Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu

Literatura – Bolesław Prus Lalka

Motyw rewolucji to pojęcie dotyczące różnych dziedzin, takich jak historia, literatura, film, sztuka itp. W największym skrócie, motyw rewolucji odnosi się do tematu lub wydarzenia, które dotyczy radykalnej zmiany społecznej, politycznej lub gospodarczej. W sztuce i literaturze, motyw rewolucji często jest używany do opowiadania historii o walce o wolność i równość oraz o zmianie systemu politycznego lub społecznego. W rzeczywistości, rewolucje często są opisywane jako krwawe i pełne niepewności, a ich skutki mogą być trudne do przewidzenia.

Literatura – Stefan Żeromski Przedwiośnie

Literautra – Bolesław Prus Lalka

Motyw deesis jest motywem sztuki sakralnej, który pojawił się w Bizancjum i reprezentuje modlitwę do Jezusa Chrystusa w obecności Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela. Przedstawia postaci stojące po obu stronach Chrystusa, który jest uważany za pośrednika między Bogiem a ludźmi. Ten motyw jest często spotykany w ikonografii prawosławnej i wciąż jest popularny w sztuce sakralnej w wielu kulturach.

Motyw Deesis występuje w Bogurodzicy

Motyw labiryntu jest często używany w literaturze jako symbol różnych rzeczy, takich jak:

  • Rozterki moralne bohatera, jego wewnętrznego konfliktu,
  • Próby znalezienia właściwej drogi,
  • Przeszłości, która blokuje rozwój,
  • Próby ucieczki przed czymś niebezpiecznym,
  • Próby rozwiązania zagadki lub tajemnicy,
  • Symbolizuje również trudności, jakie bohaterowie muszą pokonać, aby dojść do celu.

Labirynt jest również często używany w mitologii i symbolice kulturowej, co przyczynia się do jego popularności jako motywu literackiego.

Literatura – Bolesław Prus Lalka

Literatura – Jan Kochanowski Treny

Motyw miłości jest jednym z najczęściej pojawiających się motywów w literaturze i sztuce. Może być przedstawiany na wiele różnych sposobów, od romantycznej miłości aż po trudne relacje i brak zrozumienia między ludźmi. Motyw miłości może być także ukazywany jako siła, która może zmieniać ludzi i prowadzić ich do wielkich poświęceń. W literaturze miłość często jest przedstawiana jako emocja, która ma ogromny wpływ na ludzkie zachowanie i decyzje, a także jako coś, co może być źródłem radości i szczęścia, ale także bólu i cierpienia. Motyw miłości jest ważnym elementem wielu dzieł literackich i nadal inspiruje pisarzy, poetów i twórców sztuki na całym świecie.

Literatura – William Szekspir Romeo i Julia

Literatura – Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Literatura – Juliusz Słowacki Balladyna