Zbiór zadań z języka polskiego XII 2015

booksCentralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała Zbiór zadań z języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla ich nauczycieli. „Celem opracowania jest zaprezentowanie materiału ćwiczeniowego, który uczniom ułatwi ćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze, a nauczycielom pomoże w procesie przygotowywania swoich wychowanków do egzaminu.” Poniżej omawiamy zawartość tej publikacji i bardzo Was zachęcamy do zaglądania do Zbioru – pomoże Wam on dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego i być może rozwieje wątpliwości dotyczące niektórych typów zadań.

Zbiór zawiera dwie główne części – zadania na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

POZIOM PODSTAWOWY

1. Zadania sprawdzające odbiór tekstów nieliterackich i operacje na tekstach.

Niezbędnik zdającego – operacje tekstotwórcze – omówiono tu zabiegi stosowane na tekstach podczas rozwiązywania zadań oraz przedstawiono ich zastosowanie w poszczególnych typach zadań egzaminacyjnych.

Przykładowe zadania – zgromadzone tu zostały teksty nieliterackie (m.in. publicystyczne, popularnonaukowe i polityczne) oraz łącznie 125 poleceń. Zapoznanie się z tymi zadaniami pozwala na zorientowanie się w różnych typach zadań, jakie mogą pojawić się w pierwszej części arkusza, czyli w teście sprawdzającym rozumienie czytanego tekstu. Zadania 1-58 zawierają przykładowe odpowiedzi tuż pod treścią polecenia.

2. Komentarze i przykłady realizacji odpowiedzi – od zadania 59 proponowane rozwiązania i wskazówki zamieszczone zostały osobno w niniejszym rozdziale.

3. Zadania rozszerzonej odpowiedzi z przykładami realizacji

3.1 Rozprawka problemowa

3.2 Rozprawka interpretacyjna

Trzecia część Zbioru zawiera wskazówki dotyczące pracy z tekstem literackim przy tworzeniu rozprawki problemowej oraz rozprawki interpretacyjnej na poziomie podstawowym. Znajdują się tu m.in. porady dotyczące analizy i interpretacji prozy i liryki, przykładowe tematy rozprawek oraz proponowane konspekty wypracowań i propozycje tekstów kultury, jakie można wykorzystać przy danym temacie.

4. Zadania do egzaminu ustnego – uporządkowane zostały według trzech kategorii: teksty ikoniczne, teksty literackie, teksty o języku. Każde zadanie opatrzone zostało przykładowym rozwiązaniem.

5. Wykaz umiejętności ogólnych i szczegółowych sprawdzanych zadaniami

Do każdego zadania podane zostały wymagane umiejętności ogólne i szczegółowe, jakimi musi wykazać się uczeń, aby prawidłowo zrealizować polecenie oraz wymagania egzaminacyjne, jakie musi spełnić uczeń podczas konstruowania wypracowań oraz wypowiedzi ustnej.

POZIOM ROZSZERZONY

1. Zadania rozszerzonej odpowiedzi z przykładami realizacji

1.1.Tekst teoretyczny – znajdują się tu wskazówki dotyczące pracy z tekstem teoretycznym (historycznoliterackim, teoretycznoliterackim albo krytycznoliterackim). Podane zostały również przykładowe tematy do tekstów oraz proponowane konspekty wypracowań.

1.2.Interpretacja porównawcza – znajdziecie tu wskazówki dotyczące analizy i interpretacji porównawczej przeprowadzanej na tekstach epickich, lirycznych i dramatycznych. Każdy temat opatrzony został przykładowym konspektem wypracowania.

2. Wykaz umiejętności ogólnych i szczegółowych sprawdzanych zadaniami

Do każdego tematu podane zostały wymagane umiejętności ogólne i szczegółowe, jakimi musi wykazać się uczeń, aby prawidłowo skonstruować wypracowanie.

 Źródło: www.cke.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *