Motyw zemsty

Zemsta to odwet za doznaną krzywdę. Bohater dokonujący aktu zemsty najczęściej przekonany jest o słuszności swoich działań. Traktuje zemstę jako sposób wymierzenia sprawiedliwości, odzyskania honoru lub zadania podobnego cierpienia, jakiego sam doznaje. Zemsta odbywa się poza prawem, dlatego postawa mścicieli często budzi – zarówno u czytelnika, jak i u samych postaci – wątpliwości o charakterze moralnym. (Zdj. „Walka giaura i baszy”, Eugène Delacroix, źródło: Wikipedia.org)

Motyw zemsty

Motyw przemijania

Spójrzcie, jak pięknie pisał o tym barokowy poeta Daniel Naborowski w wierszu Krótkość żywota: Godzina za godziną niepojęcie chodzi: / Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi. / Krótka rozprawa: jutro — coś dziś jest, nie będziesz, / A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz; / Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt, żywot ludzki słynie.” Przyglądamy się zatem innym tekstom kultury, w których pojawia się motyw przemijania. (Zdj. Pieter Claesz, Marność)

Motyw przemijania

Motyw snu

Wyobrażenie Greków na temat snu odnajdujemy w postaci Hypnosa, który był bratem Tanatosa, boga śmierci. Na ich pokrewieństwo artyści powoływali się wielokrotnie, dostrzegając związek między tymi dwoma stanami. Adam Mickiewicz w VIII księdze Pana Tadeusza odnosi się do tego podobieństwa dosłownie: „Tak zwycięzców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.” Przyjrzyjmy się kilku tekstom kultury, w których przedstawiony został motyw snu. (Zdj. „Hypnos”, źródło: Wikipedia.org)

Motyw snu

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Poniżej przedstawiam terminarz roku szkolnego 2017/2018 ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 • 4 września 2017 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 – 31 grudnia 2017 – zimowa przerwa świąteczna
 • Ferie zimowe:
 • 15-28 stycznia 2018 – woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 22 stycznia – 4 lutego 2018 – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 29 stycznia – 11 lutego 2018 – woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 12-25 lutego 2018 – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 29 marca – 3 kwietnia 2018 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 27 kwietnia 2018 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (w klasach maturalnych)
 • 4-23 maja 2018pisemne egzaminy maturalne
 • 7-25 maja 2018 – ustne egzaminy maturalne
 • 22 czerwca 2018 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 – ferie letnie (czyli WAKACJE!)

Pełen dokument dostępny jest TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu egzaminów maturalnych dostępny jest TUTAJ.

 

[Miniporadnik]: Jak analizować i interpretować utwór dramatyczny?

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła w Zbiorze zadań z języka polskiego wskazówki dotyczące analizy i interpretacji prozy i poezji. Omawiam je w dwóch artykułach: Jak analizować i interpretować prozę oraz Jak analizować i interpretować poezję. W niniejszym artykule przedstawiam kilka kroków, według których możecie podejść do analizy i interpretacji tekstu dramatycznego (ten rodzaj literacki nie jest omówiony w Zbiorze zadań CKE).

Czytaj dalej