O serwisie

Serwis Teksty kultury do matury to strona przeznaczona przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawiera bazę motywów kulturowych wraz z przykładami tekstów kultury, w których te motywy funkcjonują. Zgodnie z podstawą programową, zbiór tekstów kultury obejmuje nie tylko przykłady dzieł literackich, ale również tekstów należących do innych dziedzin sztuki, w tym filmu, muzyki, malarstwa, teatru, rzeźby czy plakatu. Tytuły oznaczone są symbolami, wskazującymi na przynależność do określonej kategorii:

(L) – LITERATURA
(F) – FILM
(M) – MUZYKA
(O) – OBRAZ
(T) – TEATR
(R) – RZEŹBA
(P) – PLAKAT

Treści zamieszczone na blogu mają charakter orientacyjny i pomocniczy, nie są zaś opracowaniami naukowymi. Każdy tekst kultury wymaga na maturze ustnej bądź pisemnej z języka polskiego dokładnej analizy pod kątem danego motywu i w kontekście wybranego tematu. Zadaniem serwisu TKDM jest pomoc w poszukiwaniu tekstów kultury i zwrócenie uwagi na charakterystyczne właściwości tekstu oraz motywu. Opisy zamieszczone w serwisie nie wyczerpują wszystkich możliwości analizy i interpretacji omawianych dzieł.

Na stronie pojawiają się również najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym z języka polskiego. Wszystkie wiadomości są zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ pochodzą bezpośrednio ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ich prawdziwość jest regularnie weryfikowana z komunikatami CKE.

Zachęcam do korzystania z serwisu i do wzbogacania bazy motywów i tekstów kultury!

Anna Józefiak

 3,128 total views,  2 views today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *