Lot

[Motyw opracowała pani Marcelina Florczak]

  • Jan Parandowski, Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze)

Dedal, wspaniały konstruktor i pomysłodawca ucieczki z Krety za pomocą zbudowanych z piór i wosku skrzydeł, podejmuje wraz ze swoim synem Ikarem próbę sprzeczną z ludzkimi możliwościami. Wzbicie się w przestworza jest jedyną możliwością zrealizowania marzenia o powrocie do ojczyzny. Niestety ma ona jednocześnie tragiczne w skutkach konsekwencje, ponieważ Ikar, który nie słucha rad ojca i niebezpiecznie zbliża się do słońca, spada do morza. Lot Ikara ma znaczenie symboliczne. Odzwierciedla marzenia człowieka o zrealizowaniu własnych planów, nawet jeśli są one ryzykowne i sprzeczne z regułami rządzącymi światem.

  • Jan Kochanowski, Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony

Utwór odnosi się do twórczości Horacego i motywu „non omnis moriar”, czyli nieśmiertelności twórcy. Poeta będzie zapamiętany na wieki poprzez swoją twórczość, a w chwili śmierci przyjmie postać ptaka i wzleci do góry, tym samym podkreślając oderwanie się od ziemskiej rzeczywistości oraz wieczne trwanie dzięki swoim dziełom. Śmierć ciała pozwala zatem artyście uwolnić jego drugą naturę.

  • Adam Naruszewicz, Balon

Utwór był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, czyli pierwszym lotem balonem nad Warszawą, którego dokonał wynalazca Jean-Pier­re Blanchard w 1789 roku. W wierszu lot pojawia się jako dowód potęgi ludzkiego umysłu, przywoływany wraz z innymi osiągnięciami człowieka, takimi jak: wynalezienie pompy wodnej, statków, prochu. Od tej pory człowiek nie musi obawiać się powtórzenia losu Ikara, bo chroni go przed tym rozwój cywilizacji i jego własne możliwości. Lot w utworze jest realizacją ludzkiego marzenia o lataniu, a oda staje się apoteozą rozumu człowieka.

  • Adam Mickiewicz, Dziady cz. III

W Małej Improwizacji pojawia się Konrad, który symbolicznie, pod postacią orła, wzbija się w powietrze, by dostrzec przyszłe losy swojego kraju. Jest to scena o charakterze profetycznym. Niestety próba bohatera kończy się niepowodzeniem, ponieważ widok zasłania mu swoimi skrzydłami kruk.

  • Adam Mickiewicz, Oda do młodości

Podmiot liryczny w wierszu unosi się w „rajską dziedzinę ułudy”, by zostawić w dole „płaza w skorupie” i martwy świat ludzi starych, czyli pokolenie klasyków. Lot rozumiany jest tutaj jako symbol pokonywania własnych słabości, wznoszenia się ponad przeciętność, chęci zmiany, poczucia nieograniczonych możliwości, które cechują ludzi młodych, nadchodzące nowe pokolenie romantyków.

 192 total views,  4 views today