LEKTURY OBOWIĄZKOWE (matura 2021)

Poniżej znajduje się lista lektur obowiązkowych, które powinniście znać po zakończeniu realizacji programu na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. Egzamin maturalny z języka polskiego obejmuje treści programowe nie tylko z etapu szkoły ponadgimnazjalnej, ale także częściowo z gimnazjum. Dlatego też lista tak zwanych „lektur z gwiazdką” zawiera pozycje z obu etapów nauczania.

UWAGA! Lista obejmuje tytuły wskazane w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego z dnia 28.12.2020.

Etap gimnazjum

Etap szkoły ponadgimnazjalnej

Linki prowadzą to tekstów lektur opublikowanych w serwisie www.wolnelektury.pl.