Jak napisać streszczenie? (CKE)

Wśród pytań zawartych w teście sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem może znaleźć się polecenie, które wymaga od Was napisania streszczenia jednego z tekstów zawartych w pierwszej części arkusza maturalnego.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej możecie znaleźć materiały, dzięki którym utrwalicie umiejętność pisania streszczenia. Poradnik zawiera informacje na temat cech tej wypowiedzi, wzorcowe przykłady oraz nieprawidłowe realizacje, które pomogą Wam uniknąć błędów. Poradnik znajdziecie pod linkiem:

Jak napisać dobre streszczenie? Poradnik dla ucznia (i nauczyciela)

[Miniporadnik]: Jak analizować i interpretować utwór dramatyczny?

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła w Zbiorze zadań z języka polskiego wskazówki dotyczące analizy i interpretacji prozy i poezji. Omawiam je w dwóch artykułach: Jak analizować i interpretować prozę oraz Jak analizować i interpretować poezję. W niniejszym artykule przedstawiam kilka kroków, według których możecie podejść do analizy i interpretacji tekstu dramatycznego (ten rodzaj literacki nie jest omówiony w Zbiorze zadań CKE).

Czytaj dalej

[Miniporadnik]: Matura pisemna z języka polskiego (poziom podstawowy)

Na maturze pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym otrzymacie do wyboru dwa tematy wypracowań. Jeden z nich należy opracować w formie rozprawki problemowej, drugi w formie rozprawki interpretacyjnej.

UWAGA! W 2021 roku otrzymacie do wyboru 3 tematy wypracowań: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki oparty będzie na wskazanej lekturze obowiązkowej, drugi temat rozprawki – na tekście spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Poniżej znajdziecie kilka wskazówek, jak poradzić sobie z tym zadaniem. Na napisanie wypracowania (wraz z testem sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem) macie 170 minut.

Czytaj dalej

[Miniporadnik]: Zadania językowe na maturze ustnej z języka polskiego

Zadania egzaminacyjne na maturze ustnej z języka polskiego dzielą się na trzy typy:

  1. zadania oparte na tekście literackim – wymagają omówienia tematu na podstawie podanego utworu (liryka, epika lub dramat) oraz samodzielnie przywołanych tekstów literackich lub innych tekstów kultury;
  2. zadania odwołujące się do podanego tekstu ikonicznego (obraz, fotografia, plakat, kadr filmowy, zdjęcie ze spektaklu, rzeźba) i innych tekstów literackich lub tekstów kultury;
  3. zadania językowe odwołujące się do tekstu literackiego lub tekstu na temat języka, do innych tekstów literackich lub tekstów kultury oraz (najczęściej) do własnych doświadczeń komunikacyjnych.

O ile dwa pierwsze typy zadań nie budzą wątpliwości, o tyle zadania językowe stanowią niekiedy pewien problem. Spróbuję zatem rozjaśnić nieco ten obszar, uwzględniając najczęściej zadawane przez uczniów pytania i zgłaszane obawy.

Czytaj dalej